Sjoerd Wind is senior manager bij VNO-NCW MKB Noord

Wij staan voor de directe en indirecte belangen van bedrijven en instellingen in het gebied. Dat gaat niet alleen over een soepele schadeafhandeling voor bedrijven, maar ook over een gezond economisch perspectief en een goed woon- en vestigingsklimaat.

VNO-NCW/MKB Noord is de grootste ondernemersorganisatie van Noord-Nederland. Als gerespecteerd belangenbehartiger van duizenden bedrijven zet VNO-NCW Noord zich in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat met een scherp oog voor het ondernemersbelang.

Naast de belangenbehartiging bieden we onze leden een platform voor kennisdeling, een (zakelijk) netwerk, organiseren we bijeenkomsten en voorzien we onze leden van de laatste relevante ontwikkelingen in ondernemersland.

Tot nu toe lag de focus in het gebied op de bewoners en hun woningen. Voor bedrijven is er nog niet veel geregeld. Maar bedrijven ondervinden eveneens grote hinder als gevolg van de situatie waarin ze nu verkeren. In sommige gevallen vormen bedrijven een potentieel veiligheidsrisico voor de omgeving, in andere gevallen wordt de bedrijfsvoering bedreigd of in zijn omvang beperkt. Net als de woningmarkt is de ‘bedrijvenmarkt’ verstoord geraakt of tot stilstand gekomen. Dat heeft ook gevolgen voor het leefklimaat van de omgeving, waar bedrijven een groot aandeel in hebben.

Het gebied komt voortdurend negatief in de media waardoor er een negatieve spiraal ontstaat. Dat is slecht voor het ondernemersklimaat. Voor een positieve economische ontwikkeling in het gebied is niet alleen een goede schadeafwikkeling in de meest brede zin nodig, maar ook het perspectief op een langdurige stabiele en kansrijke toekomst. Ga samen met ondernemers, van nature rasoptimisten, aan de slag om een kansrijke toekomst mogelijk te maken. Daarbij is het zaak om de negatieve punten in het gebied om te keren naar positieve punten. Wij zien dit momentum als een uitgelezen mogelijkheid om Groningen voorop te laten lopen in duurzaam en levensloopbestendig bouwen, toepassing van innovatieve (bouw)technieken en efficiënt bouwen.

Wij hebben ons aangesloten bij het Groninger Gasberaad omdat wij geloven in samenwerking en krachtenbundeling. Hoewel het lijkt dat wij slechts een deelbelang vertegenwoordigen, namelijk van bedrijven, raakt dit belang wel de volledige breedte van de problematiek. Wij staan voor een goed ondernemersklimaat.

Het woonklimaat is onderdeel van het vestigings- en ondernemersklimaat, net als de leefbaarheid en de aanwezigheid van cultuurhistorische elementen. Juist hierin willen we met de andere maatschappelijke partijen gezamenlijk optrekken.