Dorpen

Even voorstellen: Jan Bessembinders
Jan Bessembinders heeft het stokje overgenomen van Jan Boer als vertegenwoordiger van Groninger Dorpen in het Groninger Gasberaad en de Maatschappelijke Stuurgroep van NCG. Sinds april 2016 is Jan lid van het bestuur van Groninger Dorpen. Jan komt uit Onstwedde. Jan: ´Ik vind het van groot belang dat Groninger Dorpen deelneemt aan het Groninger Gasberaad om daarmee onze doelstelling van verbetering en instandhouding van veiligheid en leefbaarheid op het platteland en in de dorpen volop waar te maken. Ik zet mij daar graag op een constructieve wijze voor in.´

Waar het Groninger Gasberaad en de leefbaarheidsprogramma’s die samenhangen met de aardbevingsproblematiek betreft, vormt Jan een duo met Meindert Schollema – sinds kort ook bestuurslid bij Groninger Dorpen. Waar nodig zullen Jan en Meindert elkaar hier vervangen. Een duo dat stevig in hun schoenen staat, grote motivatie heeft om voor de dorpen op te komen en een schat aan bestuurlijke ervaring meebrengt.

Over Groninger Dorpen
Groninger Dorpen is de provinciale koepel van zo’n 150 dorpsbelangenorganisaties en 100 dorpshuizenorganisaties in de provincie. Een achterban van betrokken en actieve bewoners met een nog groter bereik op het Groninger platteland. Groninger Dorpen ondersteunt en adviseert deze organisaties met het doel de leefbaarheid op het platteland te verbeteren dan wel in stand te houden. De gaswinningsproblematiek heeft grote invloed op de leefbaarheid in de dorpen. De aardbevingen, de schade, de versterkingsopgave  raken bewoners en voorzieningen in de dorpen. Bovendien is er interactie met allerlei andere onderwerpen en ontwikkelingen in onze provincie. Vanaf de beving van Huizinge in 2012 staat dit onderwerp prominent op onze agenda.

Wij behartigen de belangen van gezamenlijke bewoners en van dorpsbelangen- en dorpshuisorganisaties. Dat doen we door het ondersteunen van individuele leden (denk aan de vraagstukken van dorpen rond (het voorbereiden op) de versterkingsopgave of aan dorpshuizen met schade of in een bouwkundig versterkingstraject, en hoe e.e.a. het best te combineren met bestaande waarden, plannen en wensen), aan informatievoorziening en -uitwisseling via onze nieuwsbrief en website, en het organiseren en bijwonen van bijeenkomsten om leden en gevestigde en nieuwe partijen te verbinden.

Sinds de aardbeving van Huizinge is Groninger Dorpen actief betrokken bij veel  initiatieven en structuren die in het belang zijn van de veiligheid en leefbaarheid van bewoners en organisaties in de dorpen in en rond het bevingsgebied. Zo is Groninger Dorpen o.a. lid van het platform Samenwerking MijnbouwSchade Groningen (SMS), lid van het Groninger Gasberaad , lid van de Maatschappelijke Stuurgroep en lid van de Stuurgroep Leefbaarheid van NCG. Samen met andere organisaties zetten wij ons in voor verbetering van de schadeafhandeling, vergroten van grip en eigen regie op de situatie in het bijzonder rond de versterking van woningen en gebouwen in dorpen, en voor compenserende maatregelen die de leefbaarheid ten goede komen. Alle inzet altijd met bewoners, de veerkracht van dorpsgemeenschappen en toekomstperspectief voorop.

Bij Groninger Dorpen kunnen bewoners en dorpsorganisaties in 9 gemeenten financiële ondersteuning voor leefbaarheidsprojecten vragen (Loket Leefbaarheid). Daarnaast zijn via Groninger Dorpen financiële middelen beschikbaar voor dorpshuizen uit het leefbaarheidsprogramma Elk Dorp Een Duurzaam Dak (EDEDD).

Meer informatie, de digitale nieuwsbrief ontvangen? Kijk op www.groningerdorpen. Groninger Dorpen vind je ook op facebook en twitter.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email