Het Groninger Gasberaad is een collectief van maatschappelijke organisaties waarbij zoveel mogelijk sectoren zijn vertegenwoordigd. Elke sector bepaalt zelf welke organisatie hen vertegenwoordigt in het Groninger Gasberaad:

Jan Boer (CFO en vice-voorzitter Groninger Gasberaad)
Natuur & Milieu 
Erfgoed
Mijnbouwschade
Bedrijven Eems-Delta
Agrarische sector
Sociale partners 

Lokale ondernemers 

Huurdersbelangen 
Kerken 
Werkgevers
Dorpen

Woningcorporaties