Sociale partners

Peter Rozema vertegenwoordigt het CNV in het Groninger Gasberaad. Peter is geboren in Usquert, opgegroeid in Winsum en hij woont in de stad Groningen. Hij is nauw verbonden en erg betrokken bij alle ontwikkelingen rondom Stad en Ommeland. Zo is hij namens het CNV bestuurder bij het Regionaal Werkbedrijf Groningen en heeft hij door zijn reguliere werkzaamheden veel kennis van en ervaring in de regionale arbeidsmarkt.

Zijn betrokkenheid bij het Groninger Gasberaad is natuurlijk het bewaken van een zo goed mogelijk afhandeling van de aardbevingsschade. Peter: “Ik vind de leefbaarheid in Groningen van essentieel belang, leefbaarheid waarbij iedereen een goede toekomst heeft met voldoende werkgelegenheid, zodat het aantrekkelijk blijft om hier te wonen en te werken. Bedrijven moeten weer mogelijkheden en kansen zien om te durven investeren. Hierdoor ontstaat er weer werkgelegenheid in de regio. Dit kan onder meer door een goede visie op de toekomst, dit is te bereiken door een goede samenwerking tussen en overleg met alle partners in onze regio. Ik wil me binnen het Groninger Gasberaad hiervoor inzetten. Onze provincie Groningen is de mooiste provincie van ons land en dat moeten we zo houden en versterken.”

Marike Langebeek

Marike Langebeek werkt voor FNV als bestuurder op regionaal niveau

“Deelnemen aan het Groninger Gasberaad is voor mij vooral samenwerken, kennis delen en een gezamenlijke strategie uitzetten en daaraan vasthouden.”

De FNV is betrokken bij het Groninger Gasberaad omdat wij meer binding willen krijgen met andere organisaties.

De FNV is belangenbehartiger voor werknemers, een vereniging met meer dan 1 miljoen leden. Bestaat uit sectoren die direct opereren onder de vlag van de FNV, en uit aangesloten vakbonden die organisatorisch zelfstandig zijn. De gaswinnings-problematiek levert onze leden problemen op omdat hun huizen beschadigd zijn. Daarnaast houden wij ons bezig met vraagstukken over het leefbaar houden van de regio en de werkgelegenheid.

Wij dragen bij aan de kennis over regionale economie, kennis van het bedrijfsleven en denken zo mee over oplossingen en de realisatie daarvan. Daarom zetten wij ons ook in het Groninger Gasberaad in om de belangen van onze leden, die wonen, werken en leven in het aardbevingsgebied, te behartigen.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email